พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2554 เวลา 15:30  
พิธีเทิดเกียรติ ฯพณฯลัมแบรต์ เดอ ลาม็อตและมิสซาเปิดปีการศึกษา2554

  

ผู้บริหาร คณะซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนลัมแบรต์
พิชญาลัย
ร่วมกิจกรรม พิธีเทิดเกียรติ ฯพณฯลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต
และมิสซาเปิดปีการศึกษา2554

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554
ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
โดย ..คุณพ่อสมัคร  เจ็งสืบสันต์ ประธานในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสเปิดปีการศึกษา 2554
และ
ระลึกถึงวันมรณภาพของพระสังฆราช ลัมแบรต์ เดอ ลาม็อต
ผู้ก่อตั้งคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี
นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม "วันพ่อลัมแบรต์ฯ" เพื่อเป็นการระลึกถึงท่าน
ดังเช่น กิจกรรมภาพระบายสี ตอบปัญหา เขียนเรียงความ
จัดนิทรรศการ