พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 08:47  
กิจกรรมเชิดชูครูกลอนสุนทรภู่

  

นักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ร่วมกิจกรรม
"เชิดชูครูกลอน สุนทรภู่"
วันที่ 25 มิถุนายน 2556
ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงท่านสุนทรภู่ ผู้เป็นมหากวีแห่งแผ่นดิน และได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อเทิดเกียรติท่าน และเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยอีกทางหนึ่งด้วย
โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประกวดระบายสี กิจกรรมต่อเติมภาพตามจินตนาการเกี่ยวกับสุนทรภู่ การประกวดคัดลายมือ
กิจกรรมงานปะติดภาพนางผีเสื้อสมุทร กิจกรรมแต่งเรื่องจากภาพ กิจกรรมแต่งกลอนแปดพร้อมภาพประกอบ จัดนิทรรศการบอร์ดความรู้สุนทรภู่
และกิจกรรมประกวดแต่งแฟนซีตัวละครในวรรณคดี