พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 18:28  
กิจกรรมเด็กดีมีกตัญญุรู้คุณแม่ ประจำปี2559

  

นักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ร่วมกิจกรรมวันแม่ "เด็กดีมีกตัญญูรู้คุณแม่"
เนื่องในโอกาสเป็นปีมหามงคลยิ่ง
เนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
"สอนให้ลูกทั้งหลายเดินทางสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล
ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง"
 
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และเพื่อให้นักเรียนได้แสงความกตัญญูต่อแม่และพร้อมที่จะตอบแทนบุพการีด้วยความรัก