พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 11 กันยายน 2559 เวลา 11:22  
กิจกรรมฉลองแม่พระบังเกิด

  

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง
ร่วมกิจกรรม
"ฉลองวันแม่พระบังเกิด"
ในโครงการวันสำคัญทางศาสนา ปีการศึกษา 2559
เพื่อเทิดเกียรติแด่พระแม่มารีอา โอกาสเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระนางมารีอา
และการเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับนักเรียนในเรื่องความรัก การรับใช้  และการแบ่งปัน
ให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
เมื่อวันที่  8 กันยายน 2559