พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 15:52  
ฉลองศาสนนาม นักบุญมอรีส ซิสเตอร์วันทา สิทธิพล 

  
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ร่วมแสดงความยินดี โอกาสฉลองศาสนนาม นักบุญมอรีส
แด่ ซิสเตอร์วันทา  สิทธิพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559