พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 19:07  
ฉลองศาสนนาม นักบุญเทเรซา ซิสเตอร์อุบล ผังรักษ์

  

คณะผู้บริหาร คณะซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้วยไม้
โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเทเรซา ซิสเตอร์อุบล  ผังรักษ์
ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
และฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
โดยร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้วยไม้และบำเพ็ญประโยชน์
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 
ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย จันทบุรี