พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 13:00  
กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรัก ครั้งที่ 2 ชุมชนนายายอาม

  


ซิสเตอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ร่วมกิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรัก ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558
บริเวณชุมชนอำเภอนายายอาม ตำบลกระแจะ ตำบลช้างข้าม ตำบลวังโตนด
ตำบลวังใหม่ ตำบลสนามไชย จังหวัดจันทบุรี
โดยเข้าไปเยี่ยมเยียน พบปะพูดคุยกับคนพิการ ผู้ยากไร้ ให้กำลังใจ ฝึกให้นักเรียนมีประสบการณ์การสัมผัสชีวิต รู้จักเสียสละมีความรัก ความเมตตา
และมีจิตอาสา จิตเมตตาสงเคราะห์