พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 08:24  
กิจกรรมปลูกต้นไผ่ให้ช้างป่า

  


คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไผ่ให้ช้างป่า  (กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมมีจิตสาธารณะ)
ณ วัดป่าคีรีเขต (วิเศษนิยม) ต.เขาวงกต อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558
โดยร่วมกับสถานีวนวัฒนวิจัยเขาสอยดาว โครงการด้วยพระบารมี 88 พรรษามหาราชา ปกปักรักษาช้างป่าไทย ด้วยกล้าไผ่ 8.88 หมื่นต้น เต็มผืนป่าตะวันออก ขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มอาหารให้ช้างป่าซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติ และเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศ