พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 09:57  
กิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน

  


คณะครู และนักเรียน โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน
เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559
เพื่อให้คณะครู และนักเรียนมีจิตสาธารณะ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี