ทั้งหมดมี 34 รายการ มี 4 หน้าและอยู่หน้าที่ 1
 
พิมพ์
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1-ม.3 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 15:20  

  
นักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง)  อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน สร้างประสบการณ์ใหม่ นอกชั้นเรียน สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฝึกพัฒนาทักษะชีวิต กระบวนการกลุ่ม รู้จักวางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญาหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1-ม.3 - 9 สิงหาคม 2559
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.4-ป.6 ปีการศึกษา 2559 - 9 สิงหาคม 2559
กิจกรรมทัศนศึกษา ป.1-ป.3 ปีการศึกษา 2559 - 9 สิงหาคม 2559
กิจกรรมทัศนศึกษา อ.1-อ.3 - 9 สิงหาคม 2559
- 4 ธันวาคม 2558
- 18 สิงหาคม 2558
- 3 สิงหาคม 2558
- 27 กรกฎาคม 2557
- 17 กรกฎาคม 2557
- 17 กรกฎาคม 2557
หน้าที่:  1 2  3  4  ถัดไป >>