ทั้งหมดมี 34 รายการ มี 34 หน้าและอยู่หน้าที่ 1
 
พิมพ์
กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1-ม.3 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 15:20  

  
นักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง)  อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559
เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเปิดโลกทัศน์ของผู้เรียน สร้างประสบการณ์ใหม่ นอกชั้นเรียน สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฝึกพัฒนาทักษะชีวิต กระบวนการกลุ่ม รู้จักวางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญาหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1-ม.3 - 9 สิงหาคม 2559
หน้าที่:  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  ถัดไป >>