พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:21  
ทัศนศึกษา ม.1-ม.3  ปีการศึกษา 2557

  


นักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
ณ สวนเสือศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 เป็นกิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน
นักเรียนชั้นปฐมวัย ประถม และมัธยม กำลังเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ได้ใช้ธรรมชาติของเด็กและให้สิ่งแวดล้อมในประสบการณ์ที่ดี ปลูกฝังความรู้สึกเป็นสุขที่ประทับใจจนเป็นผู้ใหญ่และรับผิดชอบครอบครัว
นักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยมีความรู้สึกเป็นสุขที่ประทับใจนั้นก็คือ การไปทัศนศึกษาอย่างมีเป้าหมายและคุ้มค่ากับการเสี่ยงชีวิตไป คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป และคุ้มค่าที่รู้สึกสนุกและเป็นสุข