พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:03  
ทัศนศึกษา ป.1-ป.3  ปีการศึกษา 2557

  


นักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2557

ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา
ณ พิพิธภัณฑ์พานิชย์นาวี ค่ายเนินวง จังหวัดจันทบุรี
 เป็นกิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน
นักเรียนชั้นปฐมวัย ประถม และมัธยม กำลังเรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ได้ใช้ธรรมชาติของเด็กและให้สิ่งแวดล้อมในประสบการณ์ที่ดี ปลูกฝังความรู้สึกเป็นสุขที่ประทับใจจนเป็นผู้ใหญ่และรับผิดชอบครอบครัว
นักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยมีความรู้สึกเป็นสุขที่ประทับใจนั้นก็คือ การไปทัศนศึกษาอย่างมีเป้าหมายและคุ้มค่ากับการเสี่ยงชีวิตไป คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป และคุ้มค่าที่รู้สึกสนุกและเป็นสุข