พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:14  
คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

  


คณะเจ้าทน้าที่สาธารณสุขเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย จันทบุรี
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุชีพ พันธุ์จันทร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี(ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร