พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 08:14  
รับเกียรติบัตรร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนจันท์ หัวใจสีเขียว ร่วมลดโลกร้อน

  


นางสาวศรีธารา  รุ่งเรือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
รับเกียรติบัตรจากการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
เข้าร่วมค่าย "เยาวชนจันท์ หัวใจสีเขียว ร่วมลดโลกร้อน"
เมื่อวันที่ 7 -9 กรกฎาคม 2557 ที่ค่ายสวนนงนุช พัทยา ชลบุรี
ในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ได้รับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในการที่โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นกำลังสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่น มีจิตอาสาที่จะรักษ์และหวงแหน ดูแลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี