พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 15:15  
อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้นำ

  


ผู้บริหาร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้าทีมชั้น
ร่วม
อบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้นำ
โดยฝ่ายการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประยูร  วงศ์เล็ก
และอาจารย์คมทวน ยันต์เจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Management System การสอนงาน เพื่อการพัฒนาผลงานอย่างเป็นธรรม พลังของการสร้างทัศนคติเชิงบวกของผู้นำ หลักการเขียนบทพรรณนางานสำหรับตำแหน่งงานตนเอง
เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี