พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 10:23  
อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "พุทธจิตตปัญญา"

  


ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "พุทธจิตตปัญญา"
วันที่12-14 ตุลาคม 2558
ณ สำนักสงฆ์เขาพระครู  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
โดยร่วมกิจกรรมฝึกการฟังเสียงของความคิด  กิจกรรมนี้แหละตัวฉัน กิจกรรมโยคะนิทรา กิจกรรมการสร้างภาวะผู้นำร่วม กิจกรรมแรงบันดาลใจ กิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา กิจกรรมสร้างพลังใจไว้ใจซึ่งกันและกัน