พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 16:00  
ประชุมคณะกรรมการเอกชนสัมพันธ์จันท์ 1

  


ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนายการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
และคณะครู 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย (ก.บ.ค)
และอนุกรรมการวิชาการ (อ.ก.ว.) เครือข่ายที่ 11
เอกชนสัมพันธ์จันท์ 1 ครั้งที่ 4 / 2558
เรื่องความคืบหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ
"เอกชนรวมใจ เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มเอกชนสัมพันธ์จันท์ 1"
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559
ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย จันทบุรี

http://www.lambert.ac.th/2011/News6/news_item.asp?NewsID=116

Posted by โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย on 20 มกราคม 2016