พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2559 เวลา 18:40  
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี โอกาสวันแม่แห่งชาติ

  

คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ร่วมประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เ
ฉลิมพระชนมพรรษา7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (วันแม่แห่งชาติ)
ณ เทศบาลตำบลนายายอาม จันทบุรี