พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 10:33  
ฉลองศาสนนามคุณแม่โรสลิน ศรีไพร กระทอง

  
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย ร่วมแสดงความยินดี โอกาสฉลองศาสนนาม คุณแม่โรสลิน  ศรีไพร กระทอง มหาธิการิณี คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี