พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 13:37  
อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

  

คณะครูโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง"
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554
ณ โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
โดยมี ซิสเตอร์ ดร.อัจฉรา  สุขพิบูลย์  เป็นวิทยากร