โรงเรียนลัมแบรต์
222/4 หมู่ 1 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จันทบุรี 22160