ประจำเดือนมกราคม-พฤษภาคม2557

2ม.ค.-เริ่มจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่
         ปีการศึกษา 2557
8ม.ค.-แข่งขันวิชาการ โรงเรียน
         สังกัดคณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี
10ม.ค.กิจกรรมวันเด็ก
12ม.ค.-รณรงค์จิตตารมณ์
           มหาพตรในโรงเรียน
16ม.ค.หยุดเรียนวันครู
21-23ม.ค.กิจกรรมวันวิชาการ
25ม.ค.-รับสมัครนักเรียนใหม่
          ประเมินพื้นฐานความรู้ รอบ 1
30ม.ค.-ปัจฉิมนิเทศ ม.3
31ม.ค.-กิจกรรมตลาดนัด
8ก.พ.-ประกาศผลการประเมินความรู้
          พร้อมมอบตัว รอบ 1
18-20ก.พ.-รับการประิเมน
                สมศ.รอบสาม
22ก.พ.-รับสมัครนักเรียนใหม่
           ประเมินพื้นฐานความรู้ รอบ 2
28ก.พ.-กิจกรรมยุวบัณฑิต
1มี.ค.-ประกาศผลการประเมินความรู้
         พร้อมมอบตัว รอบ 2
18มี.ค.เริ่มเรียนพิเศษฤดูร้อน

12 พ.ค.-ลงทะเบียนปีการศึกษา 2557
           (เฉพาะนักเรียนเก่า)
14 พ.ค.-เปิดเรียนปีการศึกษา 2557
           ทุกระดับชั้น

กิจกรรมลัมแบรต์พิชญาลัย
| กิจกรรมยุวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
| แสดงความยินดี โอกาสวันเกิด ซิสเตอร์อุบล ผังรักษ์
| โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด (D.A.R.E)
| กิจกรรมตลาดนัดความรักแบ่งปันความสุขสู่ความพอเพียง
| กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
| กิจกรรมวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556
| กิจกรรมไหว้ครู เนื่องในโอกาสวันครู
| กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
รางวัลและผลงานของโรงเรียน
| รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี2556
| รางวัลเหรียญทองแดง O-NETระดับชาติขั้นพื้นฐาน
| รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
| โรงเรียนเอกชนที่มีระบบประกันคุณภาพระดับดีมากปีงบประมาณ2556
| รางวัลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่ฯ
รางวัลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
| รางวัลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับอำเภอนายายอาม
รางวัลผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
| รางวัลเชิดชูเกียรติ งานครอบครัวครูรักกางเขนฯ ปีการศึกษา 2556
| รางวัลเหรีญทอง การแข่งขันA -Math  
| รางวัลเหรีญทอง การออกแบบสิ่งของเครืืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
| รางวัลเหรีญทอง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
| รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม การประกวดหนังสั้น
| เหรียญทองแดง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับภาคตะวันออกเขตตรวจราชการที่3และ9
| เหรียญทอง เรียงความ ระดับภาคตะวันออกเขตตรวจราชการที่3และ9
| เหรียญเงิน การคัดลายมือ ระดับภาคตะวันออกเขตตรวจราชการที่3และ9
| เหรียญทองแดง การคัดลายมือ ระดับภาคตะวันออกเขตตรวจราชการที่3และ9
| เหรียญทองแดง กิจกรรมSpelling Bee ระดับภาคตะวันออกเขตตรวจราชการที่3และ9
| เหรียญทอง การเล่านิทาน ระดับภาคตะวันออกเขตตรวจราชการที่3และ9
| รางวัลหนึ่งแสนครูดี โอกาสวันครู
จิตอาสา ... พัฒนาตนเอง
| กิจกรรมปันน้ำใจ ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
| กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรักครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556
| กิจกรรมปันน้ำใจเพื่อสร้างรอยยิ้มให้แด่ผู้ด้อยโอกาส
| กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรักครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
| กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรักครั้งที่ 2
| กิจกรรมปลูกป่าชายเลนถวายเป็นพระราชกุศล
| กิจกรรมสัมผัสชีวิตชาวนา รุ่นที่ 1 และ 2
| กิจกรรมให้ด้วยใจไปด้วยรัก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555
| กิจกรรมรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในโรงเรียน ปีการศึกษา 2554
| ให้ด้วยใจ ไปด้วยรัก (นักเรียนจิตอาสา เยี่ยมคนชรา คนเจ็บป่วย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.นายายอาม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554)
Tablet นักเรียน ป.1
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนอนุบาล
บูรณาการ วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.6 ปีการศึกษา 2556
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ม.1-ม.3  ปีการศึกษา 2556
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.3-ป.4  ปีการศึกษา 2556
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง อนุบาล 1- 3  ปีการศึกษา 2556
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.1 และป.2 ปีการศึกษา 2556
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.6 ปีการศึกษา 2556
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.5 ปีการศึกษา 2556
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ม.3
ปีการศึกษา 2555
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ม.2
ปีการศึกษา 2555
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ม.1
ปีการศึกษา 2555
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  ป.6
ปีการศึกษา 2555
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง อนุบาล1-3
ปีการศึกษา 2555
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.4
ปีการศึกษา 2555
| บูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง ป.1
ปีการศึกษา 2555
บ้านดิน1
บ้านดิน2
ข่าวสารลัมแบรต์พิชญาลัย
| โรงเรียนรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.
| ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม4 ฝ่ายครั้งที่2/2556
| โรงเรียนรับการตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2556
| ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2556
| รงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยรับการตรวจประเมินภายในจากกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ประจำปี2555
| โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556
| ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการร่วม4ฝ่าย ครั้งที่2 ปีการศึกษา 2555
| ประชุมผู้ปกครองการใช้Tablet
| ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555
| โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554
| การอบรมวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2555
| พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
| ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้่งที่ 4/54
| ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันเกิด ซ.อุบล ผังรักษ์
ทัศนศึกษา
| ทัศนศึกษา ป.1 - ป.2 ปีการศึกษา 2556
| ทัศนศึกษา ป.6 - ม.3 ปีการศึกษา 2556
| ทัศนศึกษา ป.3-ป.5 ปีการศึกษา 2556
| ทัศนศึกษา ชั้นปฐมวัย
| ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 -4 ปีการศึกษา 2555
| ทัศนศึกษาชั้นปฐมวัย
ปีที่ 1 -3 ปีการศึกษา 2555
| ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -2 ปีการศึกษา 2555
| ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5-6 ปีการศึกษา 2555
| ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2555
 
| ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 
ขอใช้บริการ Mail ของโรงเรียนได้ที่แผนก IT ครับ
แบบสรุปความพึงพอใจผู้ปกครอง2555
ส่วนข้อมูลสารสนเทศ
สรุป 15 มาตรฐาน เป็น สารสนเทศ SAR 55
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ งาน กิจกรรม  ปี 2554
เทศกาลธรรมดา
( ลก 19:1-10 )

เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและกำลังจะเสด็จผ่านเมืองนั้น ชายคนหนึ่งชื่อศักเคียส เป็นหัวหน้าคนเก็บภาษี เป็นคนมั่งมี เขาพยายามมองดูว่าใครคือพระเยซูเจ้า แต่ก็มองไม่เห็นเพราะมีคนมากและเพราะเขาเป็นคนร่างเตี้ย เขาจึงวิ่งนำหน้าไป ปีนขึ้นต้นมะเดื่อเทศ เพื่อให้เห็นพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์กำลังจะเสด็จผ่านไปทางนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงที่นั่น ทรงเงยพระพักตร์ขึ้นทอดพระเนตรตรัสกับเขาว่า “ศักเคียส รีบลงมาเถิด เพราะเราจะไปพักที่บ้านท่านวันนี้” เขารีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดี ทุกคนที่เห็นต่างบ่นว่า “เขาไปพักที่บ้านคนบาป” ศักเคียสยืนขึ้นทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าจะยกทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งให้แก่คนจน และถ้าข้าพเจ้าโกงสิ่งใดของใครมา ข้าพเจ้าจะคืนให้เขาสี่เท่า” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “วันนี้ ความรอดพ้นมาสู่บ้านนี้แล้ว เพราะคนนี้เป็นบุตรของอับราฮัมด้วย บุตรแห่งมนุษย์มาเพื่อแสวงหาและเพื่อช่วยผู้ที่เสียไปให้รอดพ้น”