ทั้งหมดมี 132 รายการ มี 10 หน้าและอยู่หน้าที่ 1
 
พิมพ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทควันโด 11-12ปี ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 14 กันยายน 2559 เวลา 09:31  

  
ขอแสดงความยินดี
เด็กชายภูมิมินทร์  ลิ้มพิริยะกุล 
ชั้น ป.6/3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 11 - 12 ปี
รายการ ระยองเกมส์ 59
ณ Ultimate  Sport  Complex
เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2559
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
และสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทควันโด 11-12ปี - 14 กันยายน 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทควันโด 7-8ปี - 14 กันยายน 2559
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทควันโด 9-10ปี - 14 กันยายน 2559
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทควันโด 9-10ปี - 14 กันยายน 2559
รางวัลเหรียญทอง การใช้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา - 1 สิงหาคม 2559
รางวัลเหรียญทอง การใช้ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา - 1 สิงหาคม 2559
รางวัลเหรียญเงิน การใช้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา - 1 สิงหาคม 2559
รางวัลเหรียญทอง การใช้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา - 1 สิงหาคม 2559
รางวัลเหรียญทอง การใช้ภาษาไทย ระดับมัธยม - 1 สิงหาคม 2559
รางวัลเหรียญทอง การใช้ภาษาจีน ระดับประถมศึกษา - 1 สิงหาคม 2559
- 19 มกราคม 2559
- 8 ธันวาคม 2558
รางวัลตัวแทนระดับเขตฯวาดภาพ - 8 ธันวาคม 2558
- 17 พฤศจิกายน 2558
หน้าที่:  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  ถัดไป >>