พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 20:12  
รองชนะเลิศ กิจกรรมค่านิยม 12 ประการ

  

ขอแสดงความยินดี
โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา 
การประกวดกิจกรรมค่านิยม 12 ประการ
เนื่องในวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1