พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 13:09  
รองชนะเลิศอันดับ 1 เทควันโด

  


ขอแสดงความยินดี

เด็กชายภูมิมินทร์  ลิ้มพิริยกุล  นักเรียนชั้น ป.5/3
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ราชบุรีโอเพ่น ครั้งที่ 5
จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558