พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 14:03  
รางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี

  


ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
รับรางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
โดยกรมสวัสดิการแรงงานและสังคม
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์นิทรรศการและการแสดงสินค้าไบเทค บางนา กรุงเทพฯ