พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:28  
รางวัลครูสอนนานและครูเด่น ปีการศึกษา2558

  


ผู้บริหาร คณะซิสเตอร์ และคณะครู โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
ครูสอนนาน 20 ปีได้แก่ นางธัยญธรณ์  พิพิธธนสุขสิน
ครูสอนดีเด่น ได้แก่ นางสาวบาหยัน  คงทอง และนางสาวนิภาวัลย์  เพไร
ครูอุทิศตนเพื่อโรงเรียน ได้แก่
นางสาวจุรีย์  มรรคเจริญ
ครูสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน ได้แก่ นางสาวสมศิริกุล  หัวใจ
ในงานวันครอบครัวครูรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ครั้งที่ 16
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558
ณ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี