พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09:24  
รางวัลตัวแทนระดับเขตฯวาดภาพลายเส้น

  


ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงนันทกานต์  เมตพิบูลย์  นักเรียนชั้น ม.3/1
ที่ได้รับ รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
และเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558
ณ โรงเรียนแสวงหาวิทยา จังหวัดอ่างทอง