พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 19 มกราคม 2559 เวลา 16:47  
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2558

  


ขอแสดงความยินดี
คณะครูโรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย
ที่ได้รับ รางวัล
หนึ่งแสนครูดี   ปีการศึกษา 2558
 ดังนี้
1.นางสาววิไลวรรณ  คชบาง
2. นางสาวสุทิศา  หนูปก
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559
ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม จังหวัดจันทบุรี

http://www.lambert.ac.th/2011/news/news_item.asp?NewsID=200

Posted by โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัย on 20 มกราคม 2016