พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08:58  
รางวัลเหรียญเงิน การใช้ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา

  

ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงศิริลักษ์  รัตนวิจิตร ชั้น ม.2/1
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษา
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อการสื่อสาร
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี