พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09:17  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทควันโด รุ่นอายุ9-10 ปี

  

ขอแสดงความยินดี
เด็กชายฐิติพงศ์  วงศ์ราษฏร์ 
ชั้น ป.4/2
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
การแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 9 -10 ปี
รายการ ระยองเกมส์ 59
ณ Ultimate  Sport  Complex
เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2559
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
และสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง

งวัลเหรียญทอง การใช้ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา