พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09:26  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทควันโด รุ่นอายุ9-10 ปี

  

ขอแสดงความยินดี
เด็กชายก้องภพ  ทนสูงเนิน 
ชั้น ป.4/3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 9 -10 ปี
รายการ ระยองเกมส์ 59
ณ Ultimate  Sport  Complex
เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2559
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
และสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง