พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09:29  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทควันโด รุ่นอายุ7-8 ปี

  

ขอแสดงความยินดี
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์นาป่า 
ชั้น ป.1/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 7 - 8 ปี
รายการ ระยองเกมส์ 59
ณ Ultimate  Sport  Complex
เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2559
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
และสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง