พิมพ์หน้านี้
ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09:31  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทควันโด รุ่นอายุ11-12 ปี

  
ขอแสดงความยินดี
เด็กชายภูมิมินทร์  ลิ้มพิริยะกุล 
ชั้น ป.6/3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
การแข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 11 - 12 ปี
รายการ ระยองเกมส์ 59
ณ Ultimate  Sport  Complex
เมื่อวันที่ 10  กันยายน 2559
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
และสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง